Stagii la Banca Centrală EuropeanăBanca Centrală Europeană oferă oportunități de stagiu studenților de la științe economice, statistică financiară, administrarea afacerilor, drept, resurse umane, limbi străine specializarea traducere etc. Candidaţii trebuie să urmeze cursuri postuniversitare sau universitare. Uneori, pot fi acceptaţi pentru stagii şi studenţii care încă nu au finalizat studiile universitare.

Studenţii au şansa de a-şi pune în aplicare cunoştinţele, să vadă cum se derulează activitățile BCE din interior şi să contribuie, direct sau indirect, la misiunea BCE.

Stagiile oferite sunt pentru perioade cuprinse între 3 și 12 luni. Munca presupune realizarea de lucrări de cercetare, pregătirea de rapoarte, implicarea în realizarea diferitelor studii etc.

Stagiarii vor primi un grant lunar, în funcție de sarcinile îndeplinite și calificările pe care le au.

Oportunităţile de stagiu sunt lansate în momentul în care sunt disponibile. În plus, există două programe: Programul BCE de stagii de cercetare pentru studenţi oferit de Directoratul General Cercetare (DG-R) şi Programul BCE de stagii în domeniul statistică oferit de Directoratul General Statistică (DG-S).

Programul BCE de stagii de cercetare pentru studenți

Acest program se adresează studenților cu performanțe înalte de învățare și care prezintă interes în domeniul politicilor relevante și privind cercetarea aplicată. Candidații eligibili trebuie să aibă o diplomă de licență în economie, statistică, finanțe, informatică, matematică sau un domeniu conex și să fie înscriși la cursuri postuniversitare (masterat sau doctorat) pentru aceleași domenii.

Condiții de eligibilitate:

– să fi împlinit vârsta de 18 ani și să fie fluent în limba engleză și într-o altă limbă oficială a UE;

– să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al unei țări în curs de aderare la UE;

– să fi absolvit cel puțin primul ciclu universitar (licență);

și de la calificarea cea mai recentă:

– să fi avut o experiență profesională de maximum 12 luni;

– să fi efectuat un stagiu a cărui durată să nu fi depășit 6 luni;

– nu trebuie să fi efectuat un stagiar sau să fi lucrat la BCE.

Poți candida online utilizând formularul electronic accesibil pe pagina privind posturile vacante: http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html

Termen limită: 17 mai 2021.

Sursa: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/115