Date limită depunere proiecte – Mai 2021Apel de proiecte pentru promovarea egalității și luptei împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării

Obiectivul apelului este de a sprijini o abordare cuprinzătoare și intersecțională și acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea intoleranței, rasismului, xenofobiei și discriminării, în special din motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când se manifestă sub formă de antițigănism, antisemitism, ură anti-musulmană, fobie LGBTIQ offline și online.

Beneficiari eligibili:

Entități publice sau private din Statele Membre UE sau țările SEE care fac parte din programul CERV.

Activitățile includ:

 • formarea profesioniștilor și a victimelor discriminării, discursurilor de ură și infracțiunilor de ură;
 • învățare reciprocă, schimb de bune practici, cooperare, inclusiv identificarea celor mai bune practici care pot fi transferabile către alte țări participante;
 • proiectarea și implementarea strategiilor antirasiste sau a planurilor de acțiune, inclusiv cu accent pe motive specifice (de exemplu, pe antisemitism sau alte forme specifice de intoleranță) și inițiate la nivel local;
 • diseminarea și sensibilizarea, inclusiv social media sau campanii de presă;
 • promovarea abilităților digitale și a gândirii critice;
 • înregistrarea datelor, colectarea datelor, sondaje, inclusiv dezagregarea datelor
 • monitorizarea și raportarea incidentelor de discriminare, discursuri de ură și infracțiuni de ură, inclusiv analiza tendințelor, factorilor declanșatori și ecosistemului urii online;
 • abilitarea și sprijinul victimelor, având în vedere nevoile specifice ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților în toată diversitatea lor;
 • consolidarea capacităților și activități de instruire; inclusiv pentru autoritățile naționale, regionale și locale.

Criterii de eligibilitate:

Activitățile includ:

 • formarea profesioniștilor și a victimelor discriminării, discursurilor de ură și infracțiunilor de ură;
 • învățare reciprocă, schimb de bune practici, cooperare, inclusiv identificarea celor mai bune practici care pot fi transferabile către alte țări participante;
 • proiectarea și implementarea strategiilor antirasiste sau a planurilor de acțiune, inclusiv cu accent pe motive specifice (de exemplu, pe antisemitism sau alte forme specifice de intoleranță) și inițiate la nivel local;
 • diseminarea și sensibilizarea, inclusiv social media sau campanii de presă;
 • promovarea abilităților digitale și a gândirii critice;
 • înregistrarea datelor, colectarea datelor, sondaje, inclusiv dezagregarea datelor, monitorizarea și raportarea incidentelor de discriminare, discursuri de ură și infracțiuni de ură, inclusiv analiza tendințelor, factorilor declanșatori și ecosistemului urii online;
 • abilitarea și sprijinul victimelor, având în vedere nevoile specifice ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților în toată diversitatea lor;
 • consolidarea capacităților și activități de instruire; inclusiv pentru autoritățile naționale, regionale și locale.

Pentru a fi eligibile în cadrul celui de-al cincilea domeniu, cererile de finanțare trebuie să respecte toate criteriile următoare:

 • solicitanții trebuie să fie autorități publice ale uneia dintre țările participante la program;
 • partenerii trebuie să fie entități publice sau organizații private, stabilite în mod corespunzător într-una dintre țările participante la program, sau organizații internaționale;
 • proiectul poate fi național sau transnațional;
 • cererea trebuie să implice cel puțin două organizații (solicitant și partener);
 • subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 75 000 EUR.

Termen limită: 15 iunie 2021.

Sursa:

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/457/programul-cerv-apel-de-proiecte-pentru-promovarea-egalitatii-si-luptei-impotriva-rasismului-xenofobiei-si-discriminarii