Migrație și azilPolitica comună a UE în materie de migrație și azil ajută Europa să facă față într-o manieră eficace provocărilor legate de migrație.

Mai mult de 3,2 milioane de solicitanți de azil au solicitat protecție internațională în UE începând cu 2015, mulți dintre aceștia fugind de războiul și de teroarea din Siria și din alte țări cu probleme.

Uniunea Europeană a elaborat o politică comună în ma­terie de migrație și azil pentru a gestiona numeroasele provocări generate de mi­grația către UE, inclusiv migrația persoa­nelor care solicită protecție internațională. Această politică include acțiunile mențio­nate în continuare care vizează combate­rea crizei.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cetățenilor mai multe exemplare ale acestui material informativ, în limba română.

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020.