Date limită depunere proiecte – Aprilie 202116 aprilie 2021 – Apel pentru propuneri de proiecte 2021 – Programul „În stare de bine”

Descriere

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 1 pentru propuneri de proiecte 2021 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu grupurile vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte.

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: copii în situație de risc (sărăcie, abandon şcolar, delincvență juvenilă, cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate); copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copiilor; șomeri; persoane afectate de sărăcie, marginalizare; familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mult de doi copii etc.); persoane cu dizabilităţi; persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen; vârstnici săraci sau fără sprijin familial; persoane fără adăpost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; imigranți, refugiați, azilanți aflați în situații de risc; persoane cu HIV/SIDA; persoane eliberate din detenție; persoane afectate de discriminare sau de discursul instigator la ură (pe baza de etnie, gen, sex, orientare sexuală, naționalitate, religie etc.). Solicitanții se pot adresa și altor categorii de beneficiari care nu au fost detaliate în prezentul ghid, atât timp cât dovedesc contextul vulnerabilității acestora, în raport cu obiectivele Programului.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Domeniile de acțiune

Cultură: proiecte care stimulează și facilitează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalități sociale  prin produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

  • Sport: proiecte care cresc participarea și facilitează expunerea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii saucare, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care vizează reducerea inegalităților sociale ale grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte, printr-o abordare integrată, împreună cu acestea, a mai multor aspecte ale vieții personale și sociale ale acestora, precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii de sănătate, educație pentru sănătate, condiții mai bune pentru o viață sănătoasă etc.), starea de sănătate mintală (acces la servicii, educație și conștientizare pentru sănătate mintală), sănătatea relațiilor (sprijin pentru creșterea încrederii pentru a avea relații eficiente cu cei din jur, sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții vătămătoare de locuit etc.), crearea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, igienă, combaterea consumului de substanțe, etc) și prevenția apariției situațiilor ce duc la inegalitate socială.

Durata proiectelor

Durata minimă a unui proiect înscris în carul Apelului 1/2021 este de 3 luni, iar durata maximă estimativă este de 8 luni. Se estimează posibilitatea începerii proiectelor din data de 1 iulie 2021. Toate proiectele trebuie să își încheie implementarea activităților până la data de 28 februarie 2022.

Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 1 de propuneri de proiecte din 2021 este între 14 aprilie 2021 – 16 aprilie 2021.

Mai multe informații:

http://instaredebine.ro/ce-finantam/

https://instaredebine.ro/apel-1-2021/?fbclid=IwAR1Z9KOM-x3rSTOXns7C7iu1DfM7TT9aDepdmimj-BiktR_kXKrAV76qbd8

30 aprilie 2021 – Ambasada Olandei la București – Fondul pentru Drepturile Omului

Fondul pentru Drepturile Omului are ca obiectiv sprijinirea activităților organizațiilor societății civile din întreaga lume, de a le încuraja să se angajeze activ în promovarea și apărarea drepturilor omului.

Cererile de proiect trebuie să fie conforme cu cel puțin una dintre prioritățile politicii guvernamentale olandeze în domeniul drepturilor omului și ar trebui să se concentreze pe domeniile menționate mai jos:

Libertatea de exprimare și libertatea internetului
Activități axate pe jurnalismul de investigație, acces la date și informații, lupta împotriva știrilor false și dezinformării.

Libertatea religiei sau a convingerilor
Activități axate pe promovarea toleranței și creșterea gradului de conștientizare a libertății de religie sau credință.

Drepturi egale pentru persoanele LGBTI
Activități axate pe sensibilizarea cu privire la drepturile LGBTI ca drepturi ale omului.

Drepturi egale pentru femei și fete
Activități axate pe lupta împotriva traficului de persoane, lupta împotriva violenței domestice, promovarea abordării integratoare a egalității de gen în procesul de luare a deciziilor legate de politicile publice, promovarea drepturilor sexuale și reproductive, promovarea participării politice a femeilor.

Criterii de finanțare:

  • Cererile trebuie prezentate în formatul solicitat;
  • Aplicațiile trebuie să se concentreze pe unul dintre domeniile prioritare menționate mai sus;
  • Organizațiile solicitante ar trebui să aibă un istoric solid al activităților și angajamentului față de domeniul politic și comunitățile vizate de proiect;
  • Aplicațiile trebuie să stabilească obiective clare și fezabile pentru a obține rezultate durabile, inclusiv cooperarea cu părțile interesate guvernamentale relevante, după caz;
  • Cererile nu trebuie să se refere la proiecte în curs, inițiative umanitare și profit generarea de activități, deoarece acestea nu sunt eligibile pentru finanțare;
  • Proiectele trebuie să înceapă în 2021 și să se termine până cel târziu în 2023;
  • Subvențiile solicitate de la Fondul pentru Drepturile Omului ar trebui să se încadreze în intervalul 5.000 – 24.999 euro.

Beneficiari eligibili: organizații ale societății civile din România.

Finanțarea acordată: Granturile solicitate trebuie să se încadreze în intervalul 5.000 – 24.999 euro.

Mai multe informații:

https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/news/2021/03/16/applications-human-rights-fund-2021-kopie