Comisia sprijină proiectele de reformă ale statelor membre pentru mai multe locuri de muncă și o creștere durabilăLa începutul lunii martie 2021, Comisia a aprobat 226 de proiecte care se vor derula în cele 27 de state membre și vor sprijini eforturile de elaborare și punere în aplicare a reformelor naționale menite să stimuleze creșterea economică.

Aceste acțiuni de sprijin se realizează în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) și vor dispune, în 2021, de un buget total de 102,6 milioane EUR pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană.

IST este principalul instrument prin care Comisia oferă sprijin tehnic pentru reforme în UE. Acesta face parte din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și din Planul de redresare pentru Europa.

Fişă informativă pentru România (EN)

Detalii în comunicatul de presă.