UE urmează să instituie noi parteneriate europene și să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziția verde și digitalăComisia a propus la sfârșitul lunii februarie, instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre și/sau sectorul de profil. Obiectivul este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și digitală, precum și de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă și mai competitivă. UE va asigura finanțare de aproape 10 miliarde EUR, partenerii contribuind la rândul lor cu investiții de o valoare cel puțin echivalentă finanțării UE. Se estimează că prin corelarea contribuțiilor se vor mobiliza investiții suplimentare care să sprijine tranziția și că se vor crea efecte pozitive pe termen lung în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, mediul și societatea.

Cele 10 parteneriate:

  1. Sănătatea la nivel mondial, EDCTP3
  2. Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății
  3. Tehnologii digitale esențiale:  Bioeconomie circulară în Europa
  4. Hidrogen curat
  5. Bioeconomie circulară în Europa
  6. Aviație curată
  7. Sistemul feroviar al Europei
  8. Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european 3
  9. Rețele și servicii inteligente
  10. Metrologie

Detalii în comunicatul de presă