Date limită depunere proiecte – Martie 202114 martie 2021 – Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel pentru mobilitatea profesioniștilor din domeniul arhitecturii

i‐Portunus oferă sprijin financiar pentru a finanța parțial costul călătoriei (transport, cazare etc.) către o altă (sau mai multe) țări din Europa Creativă.

Durata mobilității trebuie să fie între 7 și 60 de zile și trebuie să aibă loc înainte de 30 noiembrie 2021.

Călătoria poate fi continuă sau segmentată:

 • O mobilitate continuă înseamnă că aveți o călătorie dus-întors sau o călătorie cu mai multe destinații.
 • O mobilitate segmentată înseamnă că veți călători de mai multe ori către una sau mai multe destinații.
 • Fiecare călătorie trebuie să dureze minimum 5 zile, iar numărul total de zile trebuie să fie între 7 și 60 de zile.

Obiectivul principal al mobilității trebuie să fie, de preferință, unul dintre următoarele:

 • Colaborare internațională: de exemplu în cadrul unui proiect internațional.
 • Rezidențe orientate spre producție: de exemplu, veți cerceta la fața locului și veți dezvolta noi modele în raport cu mediul social și fizic.
 • Dezvoltare profesională: de exemplu, veți participa la reuniuni în rețea, ateliere și alte tipuri de instruire în afara educației formale, cum ar fi hub-urile creative.

Beneficiari eligibili:

Arhitecți și profesioniști culturali activi în domeniul arhitecturii (persoane și grupuri de până la 5 persoane).

Pentru a aplica, ar trebui să organizați un proiect cu o instituție gazdă / partener / coleg din altă țară Europa creativă.

În aplicație, va trebui să:

 • Descrieți proiectul și obiectivul său principal.
 • Explicați cum vă va permite mobilitatea să atingeți obiectivul declarat.
 • Furnizați documente care să arate că ați făcut planuri cu un partener și că partenerul este angajat în proiectul dvs.
 • Aplicația va fi evaluată mai favorabil dacă puteți demonstra că proiect face parte dintr-un plan care va duce la dezvoltarea de noi segmente de public, colaborări, perspective de carieră, oportunități sau alte efecte pe termen mai lung.

Termen limită: 14 martie 2021.

Mai multe informații aici: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/mobility-in-architecture/

4 aprilie 2021 – Programul „Nouă ne pasă”: Apel de proiecte pentru anul școlar 2021-2022

Finanțator: Fundația EMAG cu sprijinul FLANCO

Obiectiv

Prin programul „Nouă ne pasă” se urmărește ca acelor copii din comunitățile defavorizate să le fie asigurate toate condițiile necesare pentru a-și putea continua studiile. Programul se adresează acelor copii pentru care lipsa resurselor materiale și/sau a sprijinului parental se reflectă în rezultate slabe la școală. Prin program se propune asistarea acestora pe o durată de minim 3 ani, astfel încât să promoveze evaluarea națională la finalizarea ciclului gimnazial.

Ținta programului vizează în acest an extinderea cu 52 de centre tip after-school care vor asigura activităţi de educaţie remedială pentru copiii din mediul rural cu o situație materială sau familială dificilă.

Beneficiari

În primul an de proiect, elevii beneficiari pot fi minim în clasa a III-a și maxim în clasa a VI-a, provin din familii cu dificultăți socio-economice, cu rezultate școlare slabe și au potențial să recupereze cel puțin până la nivelul notei 5.

Fiecare grupă de lucru poate fi formată din minim 4 și maxim 10 elevi.

Buget și costuri

 • Bugetul va cuprinde costurile ce urmează să fie acoperite din finanțarea obținută în cadrul programului Nouă ne pasă;
 • Costurile vor fi completate în ANEXA 1 – BUGET, conform indicațiilor existente în respectivul document;
 • Costurile trebuie să fie necesare pentru derularea activităților de tip after-school și sumele să fie utilizate în perioada de derulare a activităților;
 • Cheltuielile trebuie să fie verificabile prin documente justificative originale, conform reglementărilor naționale în vigoare.

Beneficiari eligibili: Echipe de profesori din mediul rural.

Criterii de eligibilitate

–  Solicitanții sunt exclusiv echipe de profesori din mediul rural;

–  Echipele de proiect eligibile sunt alcătuite din persoane proactive, orientate spre soluții, cu bune abilități de comunicare și deschise pentru inovație. Este foarte important ca, în timpul implementării proiectului, profesorii care predau la centrul after-school să aplice metode de comunicare prin care să-i ajute pe elevii beneficiari să se deschidă și să capete încredere.

–  În școlile care aplică nu există alte centre de tip Școală după Școală (SdS) și/sau centre after-school finanțate din bani publici sau din surse private;

–  Proiectele depuse trebuie să răspundă obiectivului programului și să respecte modul de intervenție descris mai sus;

–  Există spații corespunzătoare în unitatea de învățământ și acordul directorului unității pentru derularea activităților centrului Nouă ne pasă.

–  Echipele selectate pentru programul Nouă ne pasă se angajează să implementeze proiectul în forma agreată cu Fundația eMAG.

Termen limită: 4 aprilie 2021.

Mai multe informații: https://nouanepasa.ro/noutati/2021/deschidem-apelul-de-proiecte-pentru-anul-colar-2021-2022/