Comisia Europeană propune norme revizuite privind infrastructura energetică transfrontalierăComisia Europeană a adoptat o propunere de revizuire a normelor UE privind rețelele transeuropene de energie (Regulamentul TEN-E), în scopul de a sprijini mai bine modernizarea infrastructurii energetice transfrontaliere europene și al îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european. Politica TEN-E sprijină această transformare prin proiecte de interes comun (PIC), care trebuie să contribuie la atingerea țintelor UE pentru 2030 de reducere a emisiilor și a neutralității climatice până în 2050. Regulamentul revizuit va continua să asigure că noile proiecte răspund obiectivelor de integrare a pieței, competitivitate și siguranță a alimentării cu energie.

Propunerea Comisiei include:

O obligație, pentru toate proiectele, de a îndeplini criterii obligatorii de durabilitate și de a urma principiul „de a nu face rău” înscris în Pactul verde;

O actualizare a categoriilor de infrastructură eligibile pentru sprijin prin intermediul politicii TEN-E, punându-se capăt sprijinului acordat infrastructurii pentru petrol și gaze naturale;

Un nou accent pus pe rețelele electrice offshore, cu dispoziții care prevăd facilitarea unei planificări și a unei implementări mai integrate a infrastructurii pe uscat și offshore prin introducerea ghișeului unic offshore;

Un nou accent pus pe infrastructura pe bază de hidrogen, incluzând transportul și anumite tipuri de electrolizori;

Norme actualizate pentru promovarea utilizării rețelelor electrice inteligente;

Dispoziții noi privind investițiile în rețele inteligente pentru integrarea gazelor curate (precum biogazul și hidrogenul verde) în rețelele existente;

O atenție susținută acordată modernizării rețelelor electrice și stocării energiei electrice;

Dispoziții noi privind sprijinul pentru proiecte care conectează UE cu țări terțe;

Măsuri de simplificare a procedurilor administrative.

Detalii în comunicatul de presă.