Raportul privind cetățenia Uniunii EuropeneComisia a publicat Raportul din 2020 privind cetățenia Uniunii, care face bilanțul progreselor înregistrate în ceea ce privește cetățenia UE de la ultimul raport, din 2017. Raportul stabilește, de asemenea, noi priorități și acțiuni menite să îi capaciteze pe cetățenii UE, cum ar fi o actualizare a orientărilor UE privind libera circulație, ținând seama de lecțiile învățate în timpul pandemiei de COVID-19.

Acțiuni concrete și priorități pentru cetățenii UE:

Consolidarea participării democratice, a capacitării și a incluziunii. Anul viitor, Comisia va actualiza normele privind drepturile de vot ale cetățenilor mobili ai UE. Comisia urmărește să faciliteze atât furnizarea de informații cetățenilor atunci când votează la alegerile locale și europene, cât și schimbul de informații relevante între statele membre, de exemplu, pentru a preveni votul dublu. Comisia va finanța, de asemenea, proiecte legate de observarea independentă a alegerilor și proiecte care sprijină implicarea cetățenilor europeni.

Facilitarea liberei circulații și simplificarea vieții de zi cu zi. Comisia dorește să îmbunătățească securitatea juridică a cetățenilor UE atunci când aceștia călătoresc, studiază sau lucrează într-un alt stat membru. De asemenea, Comisia va prezenta anul viitor o inițiativă menită să ușureze viața de zi cu zi a cetățenilor UE, prin simplificarea obligațiilor fiscale ale acestora. În conformitate cu Acordul de retragere, Comisia va continua să sprijine protecția drepturilor cetățenilor UE care își au reședința în Regatul Unit.

Protejarea și promovarea cetățeniei UE. Cetățenia europeană nu este de vânzare. Comisia va continua să abordeze riscurile pe care le prezintă pentru cetățenia UE programele pentru investitori, iar în cazurile în care este necesar, va aplica proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Protejarea cetățenilor UE în Europa și în străinătate, inclusiv în perioade de criză. În 2021, Comisia va revizui normele UE privind protecția consulară pentru a îmbunătăți capacitatea UE și a statelor membre de a proteja și a sprijini cetățenii europeni în perioade de criză.

Detalii în comunicatul de presă.