Agrinnovation – European agriculture on a mission for healthy soilsDe la mâncarea pe care o mâncăm până la hainele pe care le purtăm, îndeplinirea nevoilor noastre de bază depinde de soluri. Cele care funcționează bine ne oferă apă curată, gsusține biodiversitatea, reciclează substanțele nutritive, reglează clima și sunt fundamentul peisajului nostru european și moștenire culturală.

Cu toate acestea, solul este o resursă finită și trebuie să avem grijă de el împreună. Degradarea terenului, direct sau provocată indirect de activitățile umane, este una dintre cele mai mari provocări de durabilitate de astăzi. Acesta este motivul pentru care oprirea și inversarea degradării solului se regăsește printre obiectivele ONU de dezvoltare durabilă pentru 2030.

EIP-AGRI conectează cunoștințele solului disponibile cu soluții inovatoare care funcționează în practică. Este și va juca un rol semnificativ în abordarea problemelor cu care se confruntă solurile și în ajutarea fermierilor din UE și pădurarii să devină administratori eficienți ai acestui bine comun.

EIP-AGRI folosește pe deplin potențialul de inovare al proiectelor de colaborare care funcționează la nivel local, precum și în peisajul UE. Astfel, poate spori foarte mult șansele de succes pentru a contracara procese de degradare pe scară largă, cum ar fi eroziunea solului și epuizarea carbonului.

Această broșură tratează următoarele subiecte:

– Îngrijirea solurilor noastre: inițiative ale UE care leagă cercetarea și practica;

– Actualizare grupuri operaționale: partajarea rezultatelor pentru mai multă inovație în domeniu;

– Experții EIP-AGRI Focus Group cercetează problemele legate de sol;

– Rețele tematice Orizont 2020: exemple de bune practici;

– O privire asupra sănătății plantelor.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cetățenilor un exemplar al acestui material informativ, în limba engleză.

Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2020.