Date limită depunere proiecte – Februarie 2021Social Start-Up: Competiție de planuri de afaceri pentru întreprinderi sociale!

Începând cu 2 februarie 2021, persoanele interesate de obținerea unei finanțări nerambursabile pentru înființarea unei întreprinderi sociale își pot înscrie aplicația la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Social Start-Up!

În conformitate cu metodologia, aplicantul care propune planul de afaceri trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

  • are vârsta mai mare sau egală cu 18 ani;
  • intenționează să înființeze o întreprindere socială în Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea Sud-Vest Oltenia;
  • are domiciliul sau reședința (viză de flotant) în Regiunea Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea Sud-Vest Oltenia;
  • are minimum studii medii absolvite;
  • este absolvent al cursurilor de „Antreprenor în economia socială” sau „Manager de întreprindere socială” derulate în cadrul proiectului Social Start-up SAU deține un Certificat de absolvire/Adeverință de absolvire a unui curs „Antreprenor în economia socială” (COR 112032) sau „Manager de întreprindere socială” (COR 112036);
  • nu se încadrează în categoria tinerilor NEETs (tineri cu vârsta între 16 -24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

Termenul limită de transmitere a aplicațiilor este 19 februarie 2021.

Mai multe informații: https://www.fonduri-structurale.ro/social-startup