EuroPeers Training Course (Online)Acest curs de formare se adresează exclusiv grupului național de voluntari EuroPeers România, respectiv foști sau actuali participanți și beneficiari ai proectelor finanțate prin programele  Erasmus+/Corpul European de Solidaritate.
În cadrul acestui curs se vor prezenta informații și bune practici privind organizarea de evenimente locale și naționale de tip EuroPeer.

Acest curs de formare se adresează exclusiv grupului național de voluntari EuroPeers România, respectiv foști sau actuali participanți și beneficiari ai proectelor finanțate prin programele  Erasmus+/Corpul European de Solidaritate.
În cadrul acestui curs se vor prezenta informații și bune practici privind organizarea de evenimente locale și naționale de tip EuroPeer.

Informaţii suplimentare cu privire la curs se găsesc la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/europeers-training-course-online.9099/

Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/9806/application/

Profilul candidatului:

– are cunoştinţe avansate de limba engleză (scris, vorbit);
– cel puțin o experiență anterioară în cadrul unui proiect finanțat prin Erasmus+ și/sau ESC;
– are vârsta minimă de 18 ani.

Data limită pentru înscrierea online este: 14 februarie 2021

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Germania.

Detalii: https://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1871