Premiul Charlemagne pentru tinerii europeniParlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană.

Tema concursului:

‘Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni’ se acordă proiectelor care:

– promovează înţelegerea europeană şi internaţională,

-favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,

-reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa,

-oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.

Criterii de participare:

-participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;

-să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre statele membre ale UE;

-participanţii se pot înscrie individual sau în grupuri, iar in cazul grupurilor și proiectelor transnaționale, proiectul poate fi depus în țara care are o mai mare legătură cu proiectul.

Proiectele pot fi scrise și înscrise în concurs în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi

-să fi fost finalizate între 1 ianurie 2020 și 31 ianuarie 2021 sau

-să fie în curs de desfăşurare.

Termenul limită pentru trimiterea proiectelor este 1 februarie 2021, 00:00 CET.

Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al Parlamentului European.

Mai multe informații la: https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize