Planul de acțiune pentru democrația europeană: consolidarea democrațiilor UEComisia Europeană prezintă Planul său de acțiune pentru democrația europeană, care urmărește să le ofere cetățenilor mijloacele pentru a acționa, precum și să construiască democrații mai reziliente în întreaga UE.

Planul de acțiune pentru democrația europeană prevede măsuri grupate în jurul a trei piloni principali:

  1. Promovarea unor alegeri libere și corecte

Comisia va prezenta o propunere legislativă privind transparența conținutului politic sponsorizat („publicitatea politică”). De asemenea, Comisia va revizui normele privind finanțarea partidelor politice europene. Planul de acțiune promovează utilizarea fondurilor structurale ale UE și a finanțării disponibile în cadrul noului program Europa creativă și subliniază, de asemenea, importanța participării active a tinerilor, care constituie un element-cheie al Strategiei UE pentru tineret.

  1. Consolidarea libertății și a pluralismului mass-mediei

Comisia va propune, în 2021, o recomandare privind siguranța jurnaliștilor, care va atrage atenția în mod special asupra amenințărilor la adresa jurnalistelor, precum și o inițiativă privind limitarea utilizării abuzive a acțiunilor în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP). Comisia va prezenta, de asemenea, măsuri suplimentare pentru a sprijini pluralismul mass-mediei și pentru a consolida transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și publicitatea de stat, printre altele prin intermediul noului Instrument de monitorizare a proprietății în mass-media.

  1. Combaterea dezinformării

Planul de acțiune propune optimizarea setului existent de instrumente al UE pentru combaterea interferențelor străine, inclusiv prin instituirea de noi instrumente care să permită impunerea de sancțiuni financiare asupra celor responsabili. Comisia va coordona eforturile pentru a transforma Codul de practici împotriva dezinformării într-un cadru de coreglementare a obligațiilor și a responsabilității platformelor online, în conformitate cu viitorul Act legislativ privind serviciile digitale.

Detalii în comunicatul de presă.