Charterpedia – Your rights, from A to ZDemnitatea, libertatea, egalitatea și solidaritatea sunt protejate de lege. Aceste valori de bază sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Charterpedia este o sursă practică, unică, pentru informații despre drepturile tale universale. Este un spațiu online pentru a găsi și a descoperi mai multe despre drepturile tale fundamentale. Structura sa reflectă cele șase titluri ale Cartei – demnitate, libertăți, egalitate, solidaritate, drepturile cetățenilor și justiție – și cele 54 de articole.

Charterpedia este un instrument de referință gratuit, ușor de înțeles, pe care oricine îl poate folosi și partaja.

Pliantul de față conține mai multe informații despre acest instrument. Cei interesați de acest material pot găsi la sediul Centrului Europe Direct Argeș mai multe exemplare, în limba engleză.

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA), 2020.