The EU charter of fundamental rightsCarta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este proiectul de lege al UE privind drepturile omului. Conține 50 de articole cu drepturi și principii de fond, urmate de patru articole cu dispoziții generale. Statele membre au datoria de a respecta drepturile și de a respecta principiile Cartei ori de câte ori acționează în sfera legislației obligatorii a UE. În cazul în care prevederile Cartei sunt suficient de precise și necondiționate, ele pot avea un efect direct la nivel național – de exemplu în sălile de judecată naționale.

Dispozițiile cartei care sunt „principii” pot fi invocate în fața unei instanțe numai dacă sunt puse în aplicare prin acte legislative sau executive. Statele membre au datoria explicită de a promova aplicarea Cartei.

Această foaie de țară susține acest efort oferind exemple de utilizare a Cartei și subliniind modul în care aceasta adaugă valoare.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor interesați un exemplar al acestui material informativ, în limba engleză.