Consultare publică cu privire la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluăriiComisia a lansat o consultare publică deschisă cu privire la un plan de acțiune al UE intitulat „Către îndeplinirea obiectivului de reducere la zero a poluării aerului, apei și solului — să construim o planetă mai sănătoasă pentru oameni mai sănătoși”. Este deschisă comentariilor din partea cetățenilor până la 10 februarie 2021.

Consultarea se succedă publicării recente a foii de parcurs care prezintă planurile UE de readucere la zero a poluării prin îmbunătățirea prevenirii, a remedierii, a monitorizării și a raportării cu privire la poluare, precum și prin sprijinirea integrării acestui obiectiv în toate politicile și instrumentele de investiții. Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării va fi următorul pas important de punere în aplicare a strategiei de reducere la zero a poluării, după recenta publicare a  Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Consultarea cu privire la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării este deschisă comentariilor din partea cetățenilor până la 10 februarie 2021. Comentariile vor fi luate în considerare în continuare pentru elaborarea și perfecționarea inițiativei.

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20201116_consultare_publica_zero_poluare_ro