Evenimentele săptămânii 7 – 13 decembrie 2020



*** Comisia Europeană a alocat, la 1 decembrie, suma de 8,5 miliarde de euro în cadrul celei de a treia tranşe a sprijinului financiar acordat unui număr de cinci state membre prin intermediul Instrumentului SURE: Belgia a primit 2 miliarde euro, Ungaria – 200 de milioane euro, Portugalia – 3 miliarde euro, România – 3 miliarde euro, iar Slovacia – 300 de milioane de euro.

Acest sprijin, sub formă de împrumuturi acordate în condiţii avantajoase, le va permite respectivelor state membre să facă faţă creşterilor bruşte ale cheltuielilor publice efectuate în vederea menţinerii locurilor de muncă, potrivit https://ec.europa.eu/.

*** Comisia Europeană a prezentat, la 2 decembrie, o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE. Astfel, începând de anul viitor, Comisia va prezenta un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispoziţiile cartei în anumite domenii tematice. Strategia vine în completarea Planului de acţiune pentru democraţia europeană şi a Raportului privind statul de drept, care ilustrează abordarea cuprinzătoare a Comisiei în ceea ce priveşte promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale şi a valorilor UE, conform https://ec.europa.eu/.

*** Comisia Europeană a prezentat Planul său de acţiune pentru democraţia europeană, care urmăreşte să le ofere cetăţenilor mijloacele pentru a acţiona, precum şi să construiască democraţii mai reziliente în întreaga UE. Pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă sistemele democratice ca urmare a extremismului în creştere şi a distanţei resimţite dintre cetăţeni şi responsabilii politici, planul de acţiune prevede măsuri pentru promovarea alegerilor libere şi corecte, consolidarea libertăţii mass-mediei şi combaterea dezinformării. Concret, Comisia va propune norme juridice privind publicitatea politică online care vor viza sponsorii conţinutului plătit şi canalele de producţie şi de distribuţie, inclusiv platformele online, sectorul publicitar şi firmele de consultanţă politică şi vor clarifica responsabilităţile respective ale acestora.

*** Comisia a adoptat o strategie pentru gestionarea sustenabilă a pandemiei în lunile de iarnă care urmează, perioadă în care riscul transmiterii virusului poate creşte din cauza unor circumstanţe specifice, cum ar fi reuniunile în interior. Printre măsurile recomandate de Comisie, pentru a menţine sub control pandemia până când vaccinurile sunt disponibile pe scară largă, se numără: distanţarea fizică şi limitarea contactelor sociale, esenţiale; testarea şi depistarea contacţilor, considerate esenţiale pentru detectarea cazurilor grupate şi stoparea transmiterii; respectarea recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind revigorarea sprijinului public pentru a combate oboseala şi stresul psihosocial generat de lupta cu pandemia.

***  Consiliul European a aprobat concluziile privind „Abordarea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi: evaluarea şi distribuirea muncii remunerate şi a muncii de îngrijire neremunerate”, prin care cere Comisiei şi statelor membre să facă eforturi mai mari în vederea reducerii disparităţilor de gen şi combaterii stereotipurilor, conform https://www.consilium.europa.eu/.

*** Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus elaborarea unui „tratat internaţional privind pandemiile” fără a avansa un calendar, în cadrul unui summit virtual privind COVID-19 organizat de Adunarea generală a ONU. „Numărul de epidemii s-a înmulţit în ultimele decenii” şi „am fost luaţi prin surprindere” de virusul COVID-19, a spus el. „Este deci o formă de eşec şi va trebui să ne învăţăm lecţiile”, a afirmat Charles Michel, conform https://www.consilium.europa.eu/.

***  Într-o rezoluţie adoptată de către Comisia pentru ocuparea forţei de muncă din PE se arată că ţările UE trebuie să se asigure că lucrătorilor li se permite să oprească dispozitivele digitale inclusiv prin intermediul convenţiilor colective. Eurodeputaţii atrag atenţia asupra faptului că această cultură de a fi „mereu pornit” („always on”) şi aşteptarea crescândă ca lucrătorii să poată fi contactaţi în orice moment pot afecta negativ echilibrul dintre viaţa profesională şi viaţa personală, sănătatea fizică şi mentală şi bunăstarea, afirmă Comisia pentru ocuparea forţei de muncă din PE.

Rezoluţia cu caracter non-legislativ va fi votată în sesiunea plenară a Parlamentului din ianuarie 2021,conform https://www.europarl.europa.eu/.

Sursa: Agerpres