Evenimentele săptămânii 23-30 noiembrie 2020Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva a 23 de state membre, printre care şi România, şi a Regatului Unit, pentru neadoptarea noilor norme care reglementează coordonarea la nivelul UE a tuturor serviciilor mass-media audiovizuale, atât programele de televiziune tradiţionale, cât şi serviciile la cerere.

Noile norme ale UE vizează crearea unui cadru de reglementare adecvat erei digitale, care să conducă la un peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil şi mai diversificat. Astfel ar urma să se consolideze protecţia telespectatorilor, acordându-se o atenţie specială siguranţei persoanelor celor mai vulnerabile, cum ar fi minorii, să se extindă aplicarea normelor privind discursul de incitare la ură la platformele de partajare a materialelor video şi să se promoveze diversitatea culturală în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale.

În acelaşi timp, se introduc, pentru prima dată, noi cerinţe de independenţă pentru  autorităţile naţionale de reglementare a mass-media şi se protejează pluralismul mediatic.

Termenul pentru transpunerea Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale în legislaţia naţională a fost 19 septembrie 2020 şi numai Danemarca, Ungaria, Ţările de Jos şi Suedia au notificat măsuri de transpunere şi au declarat că aceasta este completă.

Prin urmare, CE a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Spaniei, Franţei, Croaţiei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei, precum şi Regatului Unit, solicitându-le să furnizeze informaţii suplimentare. Aceste ţări au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde executivului comunitar.

Statele membre au avut la dispoziţie 21 de luni pentru a transpune Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale în legislaţia lor naţională. Pentru a se asigura că noile norme sunt adoptate la timp, în ultimii ani, CE a oferit sprijin autorităţilor statelor membre, inclusiv prin intermediul Comitetului de contact şi al Grupului autorităţilor europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA), cu privire la transpunerea lor.

Surdsa: Agerpres