Date limită depunere proiecte – Decembrie 2020„ElectricUp” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul programului ”ELECTRIC UP”.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis.

Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului.

Formularul electronic de înscriere în cadrul programului va fi activ pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro începând cu data de 4 decembrie 2020.

Formularul de înscriere va rămâne activ pe o perioadă de 60 de zile.

Procedura de implementare a programului „ElectricUp” poate fi consultată la următorul link: http://energie.gov.ro/ElectricUp/.

Ghidul de finanțare poate fi descărcat de la acest link: http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/Ghid-finantare-PV-27.11_v3-7__Forma_consolidata.pdf

Mai multe informații: http://energie.gov.ro/ElectricUp/?fbclid=IwAR3Cw1rhuNhL-mVpxU2vS8Iq2yhAcT4Z4u6O2mgEUvHDE-HW6iuCSyUee8c