Apel pentru activități pilot-COVID19Fundația Europeană pentru Tineret (EYF) a lansat un apel special pentru organizațiile locale sau naționale de tineret care caută finanțare pentru activități de solidaritate și sprijin pentru persoanele afectate de criza COVID-19.

O activitate pilot este o „intervenție”, adică o activitate care abordează o provocare socială contextuală care afectează tinerii la nivel local.

Acesta trebuie să se bazeze pe inovație sau pe replicarea celor mai bune practici. Aceste activități trebuie să aibă legături clare cu contextul local și impact asupra acestuia.

Se va acorda prioritate activităților pilot care vizează:

• Acoperirea și sprijinirea grupurilor de persoane deosebit de vulnerabile, inclusiv persoanele fără adăpost, refugiați și solicitanți de azil, persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc în comunități izolate sau îndepărtate;

• Sprijinirea serviciilor de sănătate, sociale și educaționale;

• Educarea și sensibilizarea privind importanța drepturilor omului ca răspuns la criza COVID-19.

Toate activitățile pilot trebuie să respecte măsurile de securitate și sănătate puse în aplicare de autoritățile competente la nivel național și/sau local.

În plus, organizațiile de tineret sunt încurajate cu tărie să își coordoneze activitățile cu autoritățile competente și să menționeze acest lucru în propunerea de proiect.

Candidați eligibili

Organizații internaționale neguvernamentale de tineretrețele internaționale de ONG-uri de tineretrețele regionale de ONG-uri de tineretorganizații naționale neguvernamentale de tineret din statele membre ale Consiliului Europei.

Organizațiile de tineret pot depune cereri numai dacă sunt înregistrate la Fundația Europeană pentru Tineret.

Solicitanții trebuie să menționeze clar în partea de sus a cererii lor: apel special COVID-19.

Grant

Grantul maxim alocat este de 10 000 de euro.

Termen limită

Următorul termen limită este 14 decembrie 2020 (miezul nopții, ora Strasbourgului).

Mai multe informații pot fi găsite aici.

Sursa: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/260