Communicating locally on the European Citizens` InitiativeReprezentanții Centrului Europe Direct Argeș, alături de consilieri din instituții ale Uniunii Europene au participat la o sesiune online cu privire la Inițiativa Cetățenească Europeană.

Inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important al democrației participative în UE, prin intermediul căruia un milion de cetățeni, cu reședința într-un sfert dintre statele membre, au posibilitatea să invite Comisia să înainteze o propunere de act juridic pentru aplicarea Tratatelor UE. De la aplicarea unui regulament din 2011, care stabilește proceduri detaliate pentru ICE, patru asemenea inițiative i-au fost înaintate cu succes Comisiei. Începând din ianuarie 2020, se aplică noi norme pentru a face ICE mai accesibilă.

Au avut loc discuții cu privire la promovarea inițiativei cetățenești la nivel local, fiecare consilier împărtășind idei și sugestii din experiența proprie.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană, cu participarea altor organisme consultative ale UE și a organizațiilor societății civile, prin servicii de interpretare simultană în următoarele limbi: EN, FR, DE, IT, ES și PL.