Un nou Spațiu european de cercetareComisia Europeană a adoptat astăzi, 30 septembrie, o comunicare privind un nou Spațiu european de cercetare pentru domeniul cercetării și al inovării. Acesta va îmbunătăți peisajul european al cercetării și al inovării, va accelera tranziția UE către neutralitate climatică și către poziția de lider în domeniul digital, va sprijini redresarea ei de pe urma impactului crizei cauzate de noul coronavirus asupra societății și economiei.

Comunicarea definește patru obiective strategice:

  1. Prioritate pentru investițiile și reformele în domeniul cercetării și inovării, pentru a favoriza tranziția verde și digitală, cu scopul de a sprijini redresarea economică a Europei și a-i crește competitivitatea.
  1. Îmbunătățirea accesului la facilități și infrastructuri excelente pentru cercetătorii din întreaga UE.
  1. Transferul rezultatelor către economie, pentru a stimula investițiile întreprinderilor și pătrunderea pe piață a rezultatelor cercetării, precum și pentru a promova competitivitatea și rolul de lider al UE în mediul tehnologic la nivel mondial.
  1. Consolidarea mobilității cercetătorilor și circulația liberă a cunoștințelor și a tehnologiei, printr-o mai bună cooperare între statele membre, pentru a permite tuturor să beneficieze de cercetare și de rezultatele ei.

Detalii în comunicatul de presă.