Panorama: politica regională și urbană europeanăPoziția Europei în epicentrul pandemiei cauzate de coronavirus a reprezentat o provocare fără precedent pentru UE. Odată cu relaxarea restricțiilor pe întregul continent, au început să se observe implicațiile pe termen lung ale acestei crize globale de sănătate publică. Politica de coeziune și cooperarea teritorială joacă un rol crucial în impulsionarea capacității Europei de a face față acestei urgențe și efectelor sale dramatice.

UE a luat măsuri extraordinare pentru a salva viețile și mijloacele de subzistență, asigurând sprijin în fiecare domeniu posibil pentru a ajuta statele membre să mențină siguranța cetățenilor lor. Această reacție a cuprins acțiuni pentru a face față urgenței imediate, precum și politici și planuri pentru a contribui la vindecarea Europei. Sprijinul actual variază de la oferirea de asistență pentru repatrierea cetățenilor blocați în străinătate la introducerea de măsuri temporare pentru a valorifica întreaga flexibilitate a normelor UE privind ajutorul de stat.

În luna mai 2020, Comisia Europeană a prezentat proiectul unui plan amplu de redresare pentru Europa, sub egida cadrului financiar multianual (CFM). Acest plan este menit să mobilizeze suma enormă de 2,4 mii de miliarde EUR pentru a ajuta statele membre să repare daunele produse în trecutul apropiat și să implementeze schimbări cruciale pentru viitor. Mai concret, planul va canaliza investiții în reconstrucție, vizând o Europă echitabilă, favorabilă incluziunii, digitală, mai verde și mai rezilientă.

În această broșură găsim informații despre cum politica de coeziune rezistă în fața provocării COVID-19, cum ajută fondurile UE firmele ca să supraviețuiască pandemiei și care este evoluția populației la nivel regional.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestui material informativ, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.

Panorama/Nr. 73, 2020.