Sustainable development in the European Union, 2020 editionDezvoltarea durabilă reprezintă creșterea economică și progresul social, care este durabil în viitor, nu numai pentru prezent, ci și pentru generațiile viitoare. Combină dezvoltarea economică cu protecția mediului și justiția socială.

Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost de mult timp în centrul elaborării politicilor europene, ancorate ferm în tratatele europene și integrate în proiecte-cheie, politici sectoriale și inițiative. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), adoptate de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în septembrie 2015, au dat un nou impuls eforturilor globale către realizarea dezvoltării durabile. UE și statele sale membre sunt angajate în acest acord-cadru mondial istoric și joacă un rol activ pentru a maximiza progresele în direcția dezvoltării durabile.

Ediția din 2020 a acestui raport începe cu un rezumat al progresului general al UE în direcția obiectivelor de dezvoltare durabilă, urmat de o prezentare a contextului politic la nivel global și a modului în care aceste obiective sunt monitorizate la nivelul UE. Rezultatele detaliate ale monitorizării sunt prezentate în 17 articole, câte unul pentru fiecare dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Această ediție include și un articol despre statutul și progresul statelor membre ale UE în direcția ODD.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor un exemplar al acestui material informativ, în limba engleză.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.