Programul de stagii UNICEFProgramul de stagii UNICEF oferă studenților posibilitatea de a dobândi experiență practică în activitatea UNICEF. UNICEF este activ în diferite domenii funcționale legate de mandatul pe care îl are, care pot fi clasificate în trei piloni principali: Programe și politici, Relații externe și Operațiuni.

Stagiile sunt oferite în funcție de nevoile și capacitatea birourilor de a primi și superviza interni.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi luați în considerare pentru un stagiu, candidații trebuie:

• Să fie înscriși la studii universitare de licență, masterat sau doctorat sau să fi absolvit studii universitare în ultimii doi ani.

• Să aibă cel puțin 18 ani.

• Să cunoască  cel puțin una dintre limbile de lucru ale UNICEF: engleză, franceză sau spaniolă. Este necesară fluența în limba de lucru a biroului pentru care candidează.

• Să aibă performanțe academice excelente, atestate de documentele recente de la universități sau instituții.

• Să nu aibă rude apropiate (de exemplu, tată, mamă, frate, soră) care lucrează în orice birou UNICEF;

• Să nu aibă alte rude pe linia ierarhică unde vor raporta.

Solicitanții trebuie să facă dovada performanțelor academice excelente prin documente recente de la universități sau instituții.

Orice experiență profesională va fi luată în considerare.

Alocație

Stagiarii pot beneficia de o alocație lunară.

Cum poți să candidezi

Toate candidaturile trebuie trimise prin intermediul sistemului online e-recruitment.

Termen limită: 17.09.2020.

Mai multe informații pot fi găsite aici:

https://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html