Date limită depunere proiecte – Septembrie 2020Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Obiectivul programului
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Activități eligibile
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia:

·  ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii;

·  ajutoare acordate în sectorul producţiei primare;

·  ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

        * atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau

        * atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

·  ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

·  ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.

Criterii de evaluare
Etapa 1 – analiza din punct de vedere al conformității documentelor:

Înregistrarea Cererii de acord pentru finanţare și a documentației anexate acesteia,
Verificarea existenței și conformității Cererii de acord pentru finanțare și a documentației anexate acesteia,
Solicitare de informații suplimentare în cazul în care se constată neconformitatea unor documente,
Elaborare notă de fundamentare și elaborare proiect Scrisoare de respingere în cazul în care se constată lipsa documentelor care trebuie să însoțească Cererea de acord pentru finanțare.

Etapa 2 – analiza din punct de vedere al eligibilității proiectului de investiții:

Verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul,
Evaluarea Cererii de acord pentru finanţare și a documentelor anexate din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate,
Evaluarea viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza informaţiilor şi documentelor prezentate în planul de afaceri,
Verificarea îndeplinirii efectului stimulativ al ajutorului de stat,
Solicitarea de informații şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, dacă este cazul,
Soluţionarea Cererii de acord pentru finanţare prin emiterea acordului pentru finanțare sau a proiectului de acord pentru finanțare.
Beneficiari eligibili:

Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Valoarea totală: minimum 4,5 milioane lei/proiect.

Finanțator: Ministerul Finanţelor Publice

Termen limită: 31 decembrie 2020.

Mai multe informații:

https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=legislatie-hg-nr.-807,cerere-de-acord-pentru-finantare-formulare-807,cerere-de-plata-ajutor-de-stat-formulare-807,modificare-plan-de-investitii-formulare-807,stadiul-implementarii-proiectelor-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat&tab=1