Date limita pentru depunere proiecte – Septembrie 20091 sep 2009 – PROGRESS (2007-2013) – Program pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala

PROGRESS este noul program comunitar pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala, care se va derula pe perioada 2007-2013. Programul le inlocuieste pe cele patru anterioare, care s-au finalizat in 2006, acoperind actiuni impotriva discriminarii, egalitatea intre barbati si femei, masuri de ocupare a fortei de munca si de lupta impotriva excluderii sociale care ofera sprijin financiar Agendei UE privind politica sociala. Acest unic program complementeaza Fondul Social European precum si sprijinul financiar oferit pentru dialogul social, libertatea de miscare a muncitorilor si studii sociale.

Programul cuprinde cinci sectiuni:
1. Ocuparea fortei de munca: sprijina implementarea Strategiei Europene de Ocupare a Fortei de Munca (EES)
2. Protectia si incluziunea sociala: sprijina implementarea metodei deschise de coordonare (OMC) in domeniul protectiei si incluziunii sociale
3. Conditii de munca: sprijina imbunatatirea mediului si conditiilor de lucru, inclusiv a sanatatii si securitatii la locul de munca si reconcilierea intre munca si viata de familie
4. Antidiscriminare si diversitate: sprijina implementarea eficienta a principiului nediscriminarii si promoveaza generalizarea sa in toate politicile europene
5. Egalitatea intre sexe: sprijina implementarea eficienta a principiului egalitatii de gen si asigura faptul ca acesta este luat in considerare in toate politicile europene.

PROGRESS va finanta trei tipuri de activitati:

Activitati analitice care imbunatatesc intelegerea problemelor legate de Agenda UE privind politicile sociale, contribuie la implementarea eficienta a prevederilor acesteia si ajuta la imbunatatirea coordonarii cu politicile si strategiile UE (e.g. adunand si diseminand informatii, realizand studii si analize si dezvoltand metode statistice si de evaluare)

Activitati care implica invatarea reciproca, schimburi de informatii, atragerea atentiei, identificarea si promovarea exemplelor de buna practica si a masurilor legate de monitorizare si evaluare

Activitati care ii sprijina pe cei implicati, urmarind promovarea schimburilor de bune practici, de informatii, masuri preventive de crestere a gradului si constientizare, cat si discutii (e.g. realizarea unor grupuri de lucru la nivelul birourilor nationale, dezvoltand retele la nivel UE sau finantand retele de experti pe diferite zone).

Candidatii eligibili pentru programul PROGRESS:
– organisme publice si private si actori relevanti
– autoritati locale si regionale, servicii publice de ocuparea fortei de munca si institute nationale de statistica
– organisme specializate, universitati si institute de cercetare, precum si parteneri sociali si organizatii neguvernamentale
– Tarile eligibile sa participe sunt cele 27 de state membre UE. Programul este deschis si tarilor candidate la UE, precum si celor din Balcanii de Vest incluse in procesul de stabilizare si asociere.

Data limita
Apelul pentru candidaturi VP/2009/010
“Restructurare, buna stare la munca si participare financiara”: 1 septembrie 2009 (pentru activitati care incep cel mai devreme pe 3 noiembrie 2009 si cel mai tarziu pe 21 decembrie 2009)
Informatii detaliate despre programul Progress pot fi accesate pe site-urile de mai jos:
http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=81

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

1 sep 2009 – TINERET IN ACTIUNE – Actiunea 1: Tineri pentru Europa

Tineri pentru Europa urmareste sustinerea participarii civice active a tinerilor prin sprijinirea schimburilor, mobilitatii si initiativelor acestora. Mai exact, aceasta actiune urmareste cresterea mobilitatii tinerilor prin sustinerea schimburilor de tineri. De asemenea, urmareste dezvoltarea cetateniei si intelegerii reciproce in randul tinerilor prin sustinerea initiativelor, proiectelor si activitatilor acestora ce vizeaza participarea lor activa la viata democratica.
Este Actiunea 1 din cele cinci actiuni ale programului Tineret in Actiune.
Tineret pentru Europa sprijina urmatoarele masuri.

1.1. SCHIMBURI DE TINERI
Ce: o oportunitate pentru unul sau mai multe grupuri de tineri de a gazdui sau a fi gazduiti de un grup dintr-o alta tara pentru a participa impreuna la un program comun de activitati. Accentul se pune pe activitatile de mobilitate in proiecte multilaterale, dar nu sunt excluse nici cele bilaterale. Orice schimb trebuie sa implice cel putin doua tari ale programului diferite, din care cel putin una este stat membru UE. Grupurile lucreaza impreuna la planificarea schimbului de tineri pe o tema de interes reciproc, cum ar fi participarea tinerilor in societate, rasism, xenofobie, patrimoniu local, protectia mediului sau consumul de droguri etc.
Durata: perioada de derulare a activitatii schimbului trebuie sa fie cuprinsa intre 6 si 21 de zile.
Participanti: grupuri de tineri cu varste intre 13 si 25 de ani dintr-o tara a programului (exceptie fac unii participanti din grup cu varste intre 25 si 30 de ani). Un schimb de tineri trebuie sa implice minimum 16 si maximum 60 de participanti – liderii de grup nu sunt inclusi.
Cine poate depune proiecte: organizatii sau asociatii non-profit dintr-o tara a programului sau grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv contractual) de o organizatie cu personalitate juridica.

1.2. INITIATIVE ALE TINERILOR
Ce: un proiect in care tinerii participa in mod activ si direct in activitatile planificate chiar de ei si in care joaca roluri cheie, in vederea dezvoltarii spiritului de initiativa, antreprenoriat si creativitate. Proiectul este initiat, organizat si realizat chiar de tinerii insisi. Aceasta Actiune sprijina proiecte desfasurate la nivel local, regional sau national. De asemenea, sprijina crearea de retele intre proiecte similare din diferite tari, in scopul consolidarii aspectului lor european si intensificarii cooperarii si schimburilor de experienta intre tineri.
Tema proiectului este relevanta si de interes pentru grupul de tineri si, in acelasi timp, pentru comunitatea locala.
Initiative nationale ale tinerilor: proiecte dezvoltate de un singur grup in tara de rezidenta
Initiative transnationale ale tinerilor: proiecte realizate in comun de doua sau mai multe grupuri din diferite tari
Durata: proiectele de initiativa trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre 3 si 18 luni, inclusiv pregatirea, implementarea, evaluarea si continuarea.
Participanti: tineri intre 18 si 30 de ani dintr-o tara a programului. Pot fi admisi si tineri intre 15 si 18 ani in conditiile supervizarii lor de catre un lucrator de tineret sau un instructor (coach).
Cine poate depune proiecte: organizatii, asociatii non-profit sau grupuri formate din cel putin 4 tineri dintr-o tara a programului.

1.3. PROIECTE PENTRU DEMOCRATIE
Ce: Un proiect pentru democratie este un proiect dezvoltat in parteneriat european, care permite colectarea ideilor, experientelor si metodologiilor din proiectele sau activitatile la nivel local, regional, national sau international, in vederea imbunatatirii gradului de participare a tinerilor.
Proiectele trebuie sa aiba un concept tematic, de exemplu sa se axeze in mod clar pe prioritatile generale ale programului Tineret in Actiune, participarea activa a tinerilor, diversitatea culturala, cetatenia europeana sau includerea sociala sau pe teme legate de viitorul Europei sau prioritatile politice identificate in cadrul cooperarii europene in domeniul tineretului.
Durata: proiectul, inclusiv pregatirea, implementarea, evaluarea si continuarea, trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre 6 si 18 luni.
Participare: Este deschisa tinerilor intre 13 si 30 de ani. Orice proiect pentru democratie trebuie sa implice cel putin 16 participanti.
Cine poate depune proiecte: organizatii sau asociatii non-profit dintr-o tara a programului, autoritati locale, regionale sau nationale sau orice grup informal de tineri (reprezentat de o organizatie non-guvernamentala non-profit cu personalitate juridica).

Tarile programului sunt: cele 27 de state membre UE, tarile SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si Turcia.
Contacteaza Agentia Nationala (AN) pentru detalii relevante. Lista acestora poate fi accesata la adresa de mai jos: http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm#natagen

AN din Romania este Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP:
http://www.anpcdefp.ro

Afla mai multe informatii despre actiunile, obiectivele si criteriile programului in Ghidul Programului.

Documente

Youth In Action (2006-2013): Users’ Guide.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

YOUTH IN ACTION- Youth for Europe
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm

Youth in Action (2007-2013)
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm

Mai multe informatii despre aceasta Actiune:
http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/tinerieuropa/index.html
http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.html

1 sep 2009 – Granturi ale Parlamentului European pentru proiecte de comunicare

Directoratul General pentru Informare al Parlamentului European a lansat un apel la candidatura pentru finantarea proiectelor eligibile. Scopul este de a oferi informatii relevante si de actualitate cetatenilor europeni despre Parlamentul European, rolul sau, modul de functionare, dar si sa le ofere cetatenilor o platforma prin care sa ridice in discutie lucruri de interes pentru ei.

Unul dintre obiectivele cheie este de a creste gradul de constientizare cu privire la rolul Parlamentului European, modul de lucru si pozitiile pe care le adopta, in randul a doua grupuri tinta de audienta:

 • mass-media, presa vizuala, radio si televiziune; mass-media nationala, regionala si locala in statele membre
 • publicul larg si formatorii de opinie (asociatii, societatea civila, reprezentanti alesi la nivel local etc.).

Exista 3 teme specifice in cadrul temelor centrale:
1. Programe de televiziune
2. Programe radio
3. Website-uri
Cititi mai multe detalii aici:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2010.htm

Parlamentul European are Birouri de Informare in capitala fiecarui stat membru, precum si cinci birouri satelit. Aceste birouri vor fi implicate indeaproape si vor urmari proiectele aprobate spre finantare de catre DG Informare. Reprezentantii birourilor vor fi invitati sa participe ori de cate ori este posibil la dezbateri sau evenimente si vor fi tinuti la curent cu datele si orele la care au loc transmisiuni televizate.

Candidatii trebuie sa fie legal infiintati intr-unul din cele 27 de state membre UE. Proiectele trebuie sa fie non-comerciale si sa nu aduca profit beneficiarului.
Contacteaza Biroul Parlamentului European din tara ta pentru informatii suplimentare.

Data limita: 1 septembrie 2009
Apelul la candidaturi:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2010.htm
http://www.europarl.europa.eu/bucuresti/

15 sep 2009 – LIFE+ (2007-2013)

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu. Este instrumentul european de finantare care asigura suportul pentru dezvoltarea si punerea in aplicare a politicii si legislatiei comunitare in materie de mediu, in special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Actiune pentru mediu (PAM 6).
LIFE+ urmareste sa cofinanteze actiuni in domeniul conservarii naturii (LIFE+ Natura si biodiversitate) precum si in alte domenii ale mediului de interes european (LIFE+ Mediu si guvernare). A treia componenta a programului LIFE+ vizeaza in mod special cofinantarea activitatilor de informare si comunicare pentru mediu (LIFE+ Informare si Comunicare).

Tipurile de proiecte finantate in cadrul programului LIFE+:
1. LIFE+ Natura si biodiversitate – continua si extinde fostul program LIFE-Natura. Cofinanteaza exemplele de buna practica sau proiectele demonstrative care contribuie la implementarea Directivelor privind pasarile si habitatele si care contribuie la scopul UE de a stopa pierderea biodiversitatii.

2. LIFE+ Politica si guvernare in materie de mediu – continua si extinde fosta componenta LIFE-Mediu. Cofinanteaza proiectele care contribuie la implementarea politicii comunitare de mediu, dezvoltarea abordarilor strategice inovatoare, tehnologiilor, metodelor si instrumentelor, bazei de cunostinte pentru dezvoltarea, evaluarea preliminara, monitorizarea si evaluarea finala a politicii si legislatiei in materie de mediu.

3. LIFE+ Informare si comunicare – cofinanteaza proiecte care informeaza publicul pe probleme de mediu, cum ar fi schimbarile climatice si conservarea, precum si proiecte referitoare la prevenirea incendiilor forestiere (sensibilizare, formare speciala).

Rata maxima de cofinantare comunitara pentru proiectele LIFE+ este de 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. In mod exceptional, se poate asigura o cofinantare de 75% pentru propunerile de proiecte care se axeaza pe habitate / specii prioritare la care se face referire in Directivele pe Habitate si Pasari.

Eligibilitate:
LIFE+ este deschis tuturor persoanelor juridice, fie ca sunt autoritati publice, alte institutii publice, organizatii comerciale si necomerciale private (inclusiv ONG-uri), legal infiintate in Uniunea Europeana.
Propunerile de proiect pot fi depuse fie de un singur beneficiar, fie de un parteneriat care include un beneficiar de proiect si unul sau mai multi parteneri. Parteneriatele pot fi nationale sau transnationale, dar actiunile trebuie sa aiba loc in mod exclusiv doar pe teritoriul celor 27 de state membre UE.

Comisia Europeana a facut de asemenea un plan de formare pentru posibilii candidati din statele membre. Pentru mai multe informatii:

 http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2009/info_workshops09.htm

Date limita:
15 septembrie 2009 (la autoritatile nationale)
22 octombrie 2009 (autoritatile nationale trebuie apoi sa transmita mai departe toate propunerile Comisiei Europene)
Contactati punctul national/regional de contact pentru informatii suplimentare: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Informatii generale referitoare la componentele si implementarea Programului Life+ in Romania sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile:
http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/life.htm

Documente

LIFE+ Environmental Policy and Governance
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

LIFE+ Nature and Biodiversity
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

LIFE+ Information and Communication
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Contact

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5
RO – Bucuresti
Tel: +40 21 316 02 15
http://www.mmediu.ro/

DG ENV E.4 – LIFE Unit
DG ENV.E.4 BU-9 02/1
DG Environment
European Commission
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 292 17 87
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

ANPM – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Splaiul Independentei nr.294, Sector 6
RO-060031Bucuresti
Tel: +40 021 207.11.01
Fax: +40 021 207.11.03
Email: office@anpm.ro
http://www.anpm.ro/

15 sep 2009 – Invatare pe Tot Parcursul Vietii – COMENIUS

Comenius este prima componenta a Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii. Se adreseaza institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si privat (de la gradinite la scoli postliceale) si tuturor membrilor comunitatii educationale care isi desfasoara activitatea in acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum si autoritatilor locale, asociatiilor de parinti sau ONG-urilor care activeaza in domeniul educational.

Comenius sprijina financiar realizarea de parteneriate scolare, proiecte de formare a personalului didactic, retele de parteneriat scolar, precum si participarea la stagii de formare initiala si continua pentru a creste calitatea si a consolida dimensiunea europeana in educatie.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea cunoasterii si intelegerii diversitatii culturale si lingvistice europene in randul profesorilor si elevilor
 • sprijinirea elevilor pentru a dobandi competentele si abilitatile necesare dezvoltarii personale pentru integrare profesionala si cetatenie europeana activa.Obiective operationale
 • cresterea calitatii si a volumului mobilitatilor elevilor si personalului didactic in diferite state membre
 • cresterea calitatii si a volumului parteneriatelor intre scolile din diferite state membre, astfel incat sa se ajunga la cifra de cel putin 3 milioane de elevi implicati in activitati educationale comune pe durata programului (2007-2013)
 • incurajarea invatarii limbilor straine moderne
 • sprijinirea dezvoltarii de continuturi, servicii, pedagogii si practici inovatoare si bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii
 • cresterea calitatii si a dimensiunii europene in formarea personalului didactic
 • sprijinirea procesului de imbunatatire a abordarilor pedagogice si a managementului scolilor.

Grupul tinta:

 • elevi
 • institutii de invatamant preuniversitar, in functie de criteriile stabilite de fiecare stat membru
 • personal didactic si nedidactic din scolile mai sus-mentionate
 • asociatii, organizatii non-profit, ONG-uri
 • persoane si organisme care raspund de invatamantul preuniversitar la nivel local, regional si national
 • centre de cercetare si institutii implicate in invatarea pe tot parcursul vietii
 • institutii de invatamant universitar
 • organisme ce ofera servicii de orientare, consiliere si informare.

Programul Comenius finanteaza urmatoarele tipuri de activitati:
Parteneriate scolare http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#com1

Proiecte Comenius Regio http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#regio
Mobilitati individuale http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/tipuri.html#mobi

Proiecte multilaterale – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Retele – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Masuri acompaniatoare – administrate de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura http://eacea.cec.eu.int/static/en/llp/index_en.htm

Data limita pentru depunere:
Formare continua pentru personalul implicat in educatia scolara – 15 septembrie 2009

Cine poate candida:

 • Pot solicita finantare toate institutiile implicate in educatia scolara; institutiile responsabile pentru sistemele si politicile de educatie scolara la nivel local, regional si national
 • Persoane individuale (elevi, studenti, profesori…), in cele mai multe cazuri pot participa la programul Comenius doar prin institutiile din tara lor de origine
 • Aplicatiile trebuie trimise catre Agentiile Nationale. Pentru Proiectele multilaterale, proiectele de Retele si Masuri acompaniatoare aplicatiile trebuie sa fie trimise la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura.Contacteaza Agentia Nationala pentru informatii suplimentare:
  http://www.anpcdefp.ro/Lista tuturor Agentiilor Nationale poate fi gasita la:
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

30 sep 2009 – TINERET IN ACTIUNE – Actiunea 4.4: Proiecte care incurajeaza creativitatea si inovatia in sectorul tineret

Aceasta sub-Actiune urmareste sa sustina proiectele care adopta, pun in practica si incurajeaza abordarile inovatoare si de calitate in domeniul educatiei non-formale pentru tineri si activitatii de tineret.
Actiunea 4.4 este parte a Actiunii 4 „Sisteme de Sustinere pentru Tineret” din cadrul programului Tineret in Actiune, care contribuie la dezvoltarea calitatii structurilor de sustinere, sprijinirea rolului celor activi in activitatea de tineret si organizatiile de tineret, dezvoltarea calitatii Programului si promovarea participarii civile a tinerilor la nivel european prin sustinerea organismelor active la nivel european in domeniul tineretului.

Astfel de abordari inovatoare pot sa se refere la:
continut si obiective, in linie cu evolutiile cadrului de cooperare europeana in domeniul tineretului si prioritatile programului Tineret in Actiune; si/sau metodologia aplicata, bazata pe noua strategie in domeniului educatiei non-formale si tineretului.

Teme prioritare: cunostintele media ale tinerilo si „e-youth work”

Activitati eligibile in cadrul prezentului apel pentru propuneri sunt: crearea si producerea de instrumente audiovizuale si multimedia inovative, activitati virtuale cu ajutorul instrumentelor web, seminarii, cursuri de formare, activitati de retea, campanii de constientizare, schimbul de bune practici.

Candidati eligibili: organizatii sau asociatii non-profit sau retele si organisme publice. Tarile programului sunt: statele membre UE, tarile SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si Turcia (in functie de acordurile cadru semnate)

Proiectele trebuie sa includa organizatii partenere din cel putin 4 tari diferite (inclusiv aplicantul), dintre care cel putin una trebuie sa-si aiba sediul intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene. Persoanele individuale nu sunt eligibile pentru finantare in cadrul acestui apel.

Buget si durata:
Bugetul total alocat pentru cofinantare acestor proiecte este estimat la 1.2 milioane de Euro. Grantul maxim nu poate depasi 100.000 Euro sau mai mult e 65% din cheltuielile totale eligibile.
Activitatea trebuie sa inceapa intre 1 decembrie 2009 si 31 martie 2010, sa aiba o durata minima de 12 luni si maxima de 18 de luni.

Data limita: 30 septembrie 2009
Aceasta sub-Actiune este implementata la nivel centralizat. De aceea, propunerile de proiecte trebuie sa fie trimise la Agentia Executiva – EAC.
Contacteaza Agentia Nationala pentru mai multe informatii privind programul Tineret in Actiune. O lista a acestora poate fi accesata la:

 http://ec.europa.eu/youth/yia/contact_list_en.pdf

AN din Romania este Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP: http://www.anpcdefp.ro

Documente

Youth in Action (2007-2013)
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm

Youth In Action: Action 4.4. Call for proposals for projects encouraging innovation and quality in the youth sector
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php

Youth In Action: Action 4.4. Projects encouraging innovation and quality in the youth sector
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action4_en.php#3