Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei EuropeneComisia Europeană organizează de două ori pe an stagii de formare de cinci luni pentru absolvenţi de studii superioare din UE care doresc să dobândească experienţă profesională în domeniul traducerilor. Nu sunt excluse persoanele care – în cadrul unui proces de învăţare pe tot parcursul vieţii – au dobândit recent o diplomă universitară sau se află la începutul unei noi cariere profesionale.

Cei selectaţi sunt repartizaţi într-un departament de traduceri compus din traducători ai aceleiași limbi materne. Stagiarii vor presta aceeaşi activitate ca şi colegii lor angajaţi permanent, traducând în limba lor maternă din cel puţin două limbi oficiale ale Comunităţii. Lucrările sunt revizuite de către un traducător experimentat. Unii stagiari sunt repartizaţi la biblioteca lingvistică sau la departamentul de terminologie sau la alte departamente din cadrul serviciului de traduceri.

Stagiarii primesc o alocaţie de 1.220,78 euro/lună. Se decontează cheltuielile de călătorie, precum și asigurarea de sănătate și accidente. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la alocație.

De regulă, stagiile încep la 1 martie şi 1 octombrie, dar alegerea altor date rămâne la latitudinea serviciului de traduceri.

Pentru depunerea candidaturii este necesar:

-să se completeze şi să se transmită online formularul de candidatură;

-să se trimită dosarul de candidatură, de preferat prin poștă cu confirmare de primire, înainte de termenul limită.

Pentru mai multe informaţii, citiţi procedura de înscriere.

Termen limită:  31 august 2020, 12:00 ora prânzului Bruxelles (pentru stagii  în perioada 1 martie 2021 – 31 iulie 2021).

Detalii:

https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/178?fbclid=IwAR1larBSUt1vkmPwn54AeqeSHr7o-TkOJppD9X9zrzDux7B8oh-wjoN-NjQ