Dialogurile cu cetățenii și consultările cetățenilorColaborarea cu cetățenii și ascultarea așteptărilor, a preocupărilor și a ideilor acestora au făcut parte integrantă încă de la început din activitatea actualei Comisii Europene.

De la începutul mandatului Comisiei Junker, au avut loc 1572 de dialoguri cu cetățenii în 583 de locuri diferite.

Prezentul raport se bazează pe contribuțiile a sute de mii de cetățeni care și-au făcut auzită vocea prin intermediul a circa 1 600 de dialoguri cu cetățenii și prin consultarea online privind viitorul Europei. Raportul își propune să fundamenteze reflecția liderilor EU-27 cu ocazia reuniunii informale de la Sibiu. Feedback-ul și interacțiunea cu cetățenii au completat, de asemenea, contribuția Comisiei la Agenda strategică, pe care liderii o vor adopta în iunie 2019 (Europa în luna mai 2019: pregătirea pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică într-o lume tot mai nesigură).

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cititorilor mai multe exemplare ale acestui material, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019.