Tineretul european împreunăProiectele din cadrul inițiativei “Tineretul european împreună” urmăresc crearea de rețele de promovare a parteneriatelor regionale, urmând să se desfășoare în strânsă cooperare cu tinerii din toată Europa (țările participante la programul Erasmus+).

Rețelele trebuie să organizeze schimburi, să promoveze programe de formare (de exemplu, pentru lideri din domeniul tineretului), permițându-le tinerilor să inițieze ei înșiși proiecte comune, toate acestea putând fi realizate atât prin activități tradiționale, cât și prin activități online.

Inițiativa “Tineretul european împreună” urmărește să sprijine inițiative propuse de cel puțin cinci organizații de tineret din cinci țări eligibile pentru participarea la programul Erasmus+ pentru a-și împărtăși ideile despre UE, pentru a încuraja participarea civică la scară largă și pentru a ajuta la dezvoltarea unui sentiment al cetățeniei europene. Inițiativa urmărește să reunească tineri europeni de pe întregul continent european: din est, vest, nord și sud.

Candidați eligibili

Cerința minimă privind componența parteneriatului pentru acest apel este să existe cel puțin 5 parteneri/organizații (inclusiv solicitantul) din 5 țări diferite eligibile pentru participarea la programul Erasmus+.

Organizațiile solicitante trebuie să își demonstreze capacitatea de a asigura un bun echilibru geografic între partenerii proveniți din diferite regiuni ale țărilor participante la programul Erasmus+.

Propunerile pot fi depuse de solicitanți care sunt organizații nonprofit care activează în domeniul tineretului (ONG de tineret) cu sediul într-o țară participantă la programului Erasmus+.

Următoarele organizații, cu sediul într-o țară participantă la programul Erasmus+, pot participa la acest apel în calitate de parteneri:

– organizații nonprofit (private sau publice) și ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene de tineret) care activează în domeniul tineretului;

– autorități publice (naționale, regionale, locale).

Țări eligibile

– Statele membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia;

– Țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), care sunt parte a Spațiului Economic European (SEE): Islanda, Lichtenstein, Norvegia;

– Țările candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare: Macedonia de Nord, Republica Serbia și Turcia.

Pentru Marea Britanie

Vă rugăm să aveți în vedere că în urma intrării în vigoare a Acordului de retragere dintre UE și Regatul Unit, de la 1 februarie 2020, la articolele 127 alineatul (6), 137 și 138, în special, referirile la persoanele fizice sau juridice care locuiesc sau au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie înțeleasă ca incluzând persoane fizice sau juridice care locuiesc sau au sediul  în Regatul Unit.

Activități eligibile

-Activitățile de mobilitate incluzând schimburile de tineri pe scară largă, incluzând (fără a limita la) crearea de rețele și de oportunități de formare nonformală sau informală și dezvoltarea de proiecte derulate de tineri;

-Activități care înlesnesc accesul și participarea tinerilor la activități de politică a UE relevante pentru tineri;

– Schimburi de experiență și de bune practici; creare de rețele și de parteneriate cu alte organizații de tineret; participare la reuniuni, seminare cu alte părți interesate și/sau cu factori de decizie, în vederea creșterii impactului politicilor asupra categoriilor, sectoarelor și/sau sistemelor vizate;

– Inițiative și evenimente menite să ducă la înființarea de ONG-uri europene/organizații ale societății civile europene/rețele extinse la nivelul întregii UE;

– Activități de sensibilizare, de informare, de diseminare și de promovare (seminare, ateliere de lucru, campanii, reuniuni, dezbateri publice, consultări etc.) privind prioritățile politice ale Uniunii Europene în domeniul tineretului.

-Activitățile trebuie să fie de natură transfrontalieră și se pot desfășura la nivel european, național, regional sau local.

Ca principiu transversal, organizațiile participante trebuie să urmărească strategii prin care să se conecteze la nivelul comunității cu tineri proveniți din diverse medii, astfel încât să asigure atragerea unui număr tot mai mare de tineri la nivel local. Pentru aceasta este necesară implicarea unei populații tinere diverse, care include și tineri din regiuni izolate/rurale, tineri provenind din familii de migranți și/sau tineri provenind din medii sociale defavorizate.

Durata proiectului

Trebuie să fie cuprinsă între 9 și 24 de luni și nu poate fi prelungită.

Se preconizează că perioada de eligibilitate a acordurilor de grant va începe în ianuarie

2021 sau în primul trimestrul din 2021.

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este de 5.000.000 de euro.

Contribuția financiară din partea UE este de minimum 100.000 de euro și nu poate depăși 500.000 de euro. Aceasta este limitată la o rată maximă de cofinanțare de 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectelor.

Termen limită: 28 iulie 2020, 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Mai multe informații pot fi găsite aici.