Comisia lansează pachetul privind Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoareComisia Europeană ia măsuri pentru a le oferi tinerilor toate posibilitățile de a-și utiliza pe deplin potențialul de modelare a viitorului UE, și pentru a prospera în cadrul dublei tranziții verde și digitală. Pandemia de coronavirus a evidențiat începutul adesea dificil cu care se confruntă numeroși tineri pe piața forței de muncă. Trebuie să acționăm rapid. Acum este momentul să ne îndreptăm atenția către viitoarea generație.

Comisia profită de această ocazie pentru a integra dubla tranziție verde și digitală în ADN-ul politicilor UE în materie de tineret și ocupare a forței de muncă. Prin intermediul NextGenerationEU și al viitorului buget al UE, Comisia a propus deja oportunități semnificative de finanțare din partea UE pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Acum este rândul statelor membre să acorde prioritate acestor investiții. Cel puțin 22 de miliarde EUR ar trebui să fie cheltuite pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Comisia îndeamnă statele membre să intensifice sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, prin utilizarea fondurilor semnificative disponibile în cadrul NextGenerationEU și al viitorului buget al UE. De exemplu, UE poate contribui la finanțarea:

  • granturilor și a împrumuturilor acordate tinerilor antreprenori, programelor de îndrumare și incubatoarelor de afaceri
  • primelor pentru IMM-urile care angajează ucenici
  • sesiunilor de formare pentru dobândirea de noi competențe necesare pe piața muncii
  • consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă
  • formării pentru gestionarea carierei în cadrul educației formale
  • investițiilor în infrastructura și tehnologia digitală de învățare.

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200701_ocupare_forta_munca_tineri_ro