Date cheie privind Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în EuropaEducația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) – faza anterioară ciclului primar de învățământ – este recunoscută din ce în ce mai mult ca o etapă în care se pun bazele pentru învățare și dezvoltare pentru tot parcursul vieții.

Această a doua ediție a Datelor‐cheie privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari din Europa prezintă progresele înregistrate în domeniile‐cheie identificate în Recomandarea Consiliului privind sistemele de EICP de înaltă calitate. Ea oferă factorilor de decizie, cercetătorilor și părinților acces imediat la datele comparative internaționale și o multitudine de exemple naționale privind politicile în materie de EICP, în vigoare în prezent în Europa.

Prima parte a raportului prezintă indicatorii pe baza cărora se apreciază principalele elemente calitative ale domeniului de EICP: acces, personal, orientări educaționale, precum și evaluarea și monitorizarea.

Prin studiul transversal al acestor domenii cheie, raportul oferă o abordare centrată pe copii, acordându‐se o atenție deosebită corelării politicilor din diferite domenii. Importanța incluziunii în educație este subliniată, de asemenea, ca fiind un aspect al EICP de înaltă calitate fiind considerată drept una dintre cele mai bune modalități de a spori echitatea și egalitatea în societate.

Cea de‐a doua parte a raportului oferă o imagine a sistemelor naționale de EICP, cu fișe de informații care evidențiază caracteristicile principale ale fiecărui sistem de EICP, inclusiv o diagramă a structurii fiecăruia dintre acestea.

Domeniul de aplicare a raportului este foarte larg, acoperind o structurile instituționale și pe cele reglementate să funcționeze la domiciliu, atât din sectorul public, cât și din cel privat, în cele 38 de țări europene (43 de sisteme educaționale) care participă la programul Erasmus+ al UE. Au fost incluse cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019.