Access to quality education for children with special educational needsAceastă broșură oferă o imagine de ansamblu asupra politicii și practicilor statelor membre ale UE în oferirea accesului la școlarizare a copiilor cu nevoi educaționale speciale (SEN).

În acest material găsiți informații despre principalele abordări adoptate de statele membre și sunt identificate cinci provocări cheie pentru factorii de decizie și practicieni.

Accesul la școlarizare de calitate rămâne o preocupare centrală pentru mulți părinți ai copiilor cu SEN, iar opțiunile disponibile diferă foarte mult între statele membre.

Potrivit unui raport elaborat de Comisia Europeană de către Rețeaua de experți în științele sociale ale educației și formării (NESSE), copiii cu SEN au mai puține probabilități să obțină calificări academice la nivel înalt și, astfel, se confruntă cu dificultăți mai mari de intrare și de a rămâne pe piața muncii.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.