Comisia salută acordul politic exprimat de Parlamentul European și de statele membre cu privire la un pachet menit să faciliteze acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din UEComisia Europeană a salutat acordul politic rapid exprimat de Parlamentul European (în cadrul Comisiei ECON) și de Consiliu (în Coreper) cu privire la pachetul său bancar, care urmărește să faciliteze acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din UE. Scopul acestui pachet, propus la 28 aprilie 2020, este de a garanta că băncile pot continua să acorde împrumuturi pentru a sprijini economia și a contribui la atenuarea impactului economic semnificativ al coronavirusului.

Acest acord rapid va garanta intrarea în vigoare a măsurilor necesare cât mai curând posibil, ceea ce va contribui semnificativ la gestionarea șocului economic cauzat de pandemia de coronavirus, dar și la pregătirea terenului pentru o redresare rapidă și la menținerea rezilienței băncilor.

Detalii:

https://ec.europa.eu/romania/news/20200610_acord_imprumuturi_gospodarii_ro