Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T): Comisia salută acordul provizoriu de simplificare a procedurilor administrativeComisia Europeană salută acordul provizoriu la care au ajuns ieri Parlamentul și Consiliul cu privire la măsurile de accelerare a finalizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T)

Noile măsuri vor simplifica normele și procedurile pentru autorități și promotorii de proiecte. Acestea vor facilita acordarea de autorizații, achizițiile publice și alte proceduri administrative pentru proiectele de infrastructură și vor îmbunătăți cooperarea între statele membre cu privire la proiectele transfrontaliere, inclusiv pentru a îndeplini alte obiective ale UE, precum protecția mediului.

Comisia a prezentat propunerea sa inițială în mai 2018, ca parte a pachetului privind mobilitatea.. Acordul provizoriu trebuie aprobat de Parlament și de Consiliu înainte de a intra în vigoare.

Detalii:

https://ec.europa.eu/romania/news/20200609_retea_transeuropeana_transport_ro