Comisia Europeană – plan major de redresareComisia Europeană a prezentat, în data de 27 mai, o propunere privind un plan major de redresare. Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii și echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană propune crearea unui nou instrument de redresare, Next Generation EU (UE – generația viitoare), integrat într-un buget UE pe termen lung puternic, modern și revizuit.

În completarea eforturilor naționale, bugetul UE se află într-o poziție unică pentru a susține o redresare socioeconomică echitabilă, a repara și a revitaliza piața unică, a garanta condiții de concurență echitabile și a sprijini investițiile urgente, în special în tranziția către o societate digitală și verde, elemente esențiale pentru prosperitatea și reziliența viitoare ale Europei.

Instrumentul Next Generation EU va colecta fonduri prin ridicarea temporară a plafonului care se aplică resurselor proprii la 2,0 % din venitul național brut al UE, permițând Comisiei să își utilizeze ratingul de credit puternic pentru a împrumuta 750 de miliarde EUR de pe piețele financiare. Această finanțare suplimentară va fi direcționată prin intermediul programelor UE și rambursată pe o perioadă lungă de timp în bugetele viitoare ale UE – nu înainte de 2028 și nu mai târziu de 2058.

Pentru ca acest lucru să se realizeze în mod echitabil și partajat, Comisia propune o serie de resurse proprii noi. În plus, pentru a pune la dispoziție fondurile cât mai curând posibil astfel încât să se răspundă celor mai urgente nevoi, Comisia propune modificarea actualului cadru financiar multianual 2014-2020 pentru a se pune la dispoziție fonduri suplimentare în valoare de 11,5 miliarde EUR deja în 2020.

Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite în trei piloni:

  1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme
  2. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private
  3. Lecții învățate în urma crizei

Este necesar ca în cadrul Consiliului European, până în iulie, să se ajungă rapid la un acord politic cu privire la instrumentul Next Generation EU și la bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027, pentru a da un nou dinamism redresării și a oferi UE un instrument solid de relansare a economiei și de construire a viitorului.

Mai multe informații în comunicatul de presă.