Raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării: Europa este capabilă să conducă tranzițiile către economia verde și către tehnologia digitalăComisia a publicat în data de 27 mai, cel mai recent raport privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării, care analizează performanțele Europei în context mondial. Raportul evidențiază faptul că cercetarea și inovarea sunt necesare pentru a sprijini o creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor care să fie sustenabilă și favorabilă incluziunii și să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă.

De asemenea, raportul evidențiază atât importanța faptului de a se asigura că europenii au competențele potrivite, din punctul de vedere al noilor revoluții tehnologice, cât și rolul semnificativ al politicii de cercetare și inovare în ceea ce privește consolidarea productivității întreprinderilor, care duce în mod sustenabil la crearea de valoare și de locuri de muncă. În special, ediția din 2020 a raportului bienal prezintă 11 recomandări de politică menite a veni în sprijinul oamenilor, al planetei și al prosperității.

Date fiind excelența și performanțele de înalt nivel ale UE în ceea ce privește cercetarea și inovarea bazate pe știință, raportul privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării prezintă 11 recomandări de politică grupate în jurul a trei piloni principali:

  • cercetare și inovare pentru un spațiu sigur și echitabil pentru omenire;
  • cercetare și inovare pentru o poziție de lider mondial;
  • cercetare și inovare pentru impact economic și societal.

Împreună, aceste recomandări deschid calea către îndeplinirea, prin intermediul cercetării și al inovării, a obiectivelor de dezvoltare durabilă și către integrarea lor în politici și inițiative ale UE care vor contribui la o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală, sporind totodată competitivitatea întreprinderilor și regiunilor europene.

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200527_raport_performante_cercetare_inovare_ro