Bugetul UE pentru redresare: Comisia propune un nou Program pentru sănătate EU4Health cu un buget de 9,4 miliarde de euroComisia a propus un nou program ambițios de sănătate, independent, pentru perioada 2021-2027 – Programul de sănătate EU4Health.

EU4Health va aduce o contribuție semnificativă la recuperarea post-COVID-19, având o populație a UE mai sănătoasă, îmbunătățind reziliența sistemelor de sănătate și promovând inovația în domeniul sănătății.

Acesta va umple golurile identificate în contextul crizei COVID-19 și va avea grijă ca sistemele de sănătate ale UE să fie suficient de rezistente pentru a face față amenințărilor noi și viitoare la adresa sănătății.

Cu programul de sănătate EU4Health, acum va fi posibil ca UE să gestioneze mai bine amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, să se asigure că medicamentele sunt disponibile și accesibile și să consolideze sistemele noastre de sănătate.

Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200528_eu4health_ro