Educația digitală în școlile din EuropaPrezentul raport Eurydice pune în lumină două perspective diferite, dar complementare ale educației digitale: formarea de competențe digitale relevante pentru elevi și cadrele didactice, pe de o parte și utilizarea tehnologiilor în scop pedagogic pentru a sprijini, a îmbunătăți și a transforma învățarea și predarea, pe de altă parte.

Raportul acoperă diferite arii ale educației digitale, începând cu o prezentare generală a curriculumului și a rezultatelor învățării legate de competența digitală.

Este avută de asemenea în vedere formarea competențelor specifice ale cadrelor didactice în cadrul formării inițiale și pe parcursul carierei didactice, precum și evaluarea competențelor digitale ale elevilor și utilizarea tehnologiilor digitale în scopul evaluării.

În sfârșit, raportul aruncă o privire asupra strategiilor și politicilor naționale actuale în domeniul educației digitale în școală. Anexele vin cu informații specifice pe țări, despre curriculum, cadrele de competențe pentru profesia de cadru didactic, strategii la nivel înalt și agenții care sprijină educația digitală în școli.

Raportul acoperă educația digitală la nivel primar și secundar general, în anul școlar 2018 – 2019, din toate cele 28 de state membre UE, precum și din Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia, în total, 43 de sisteme de educație.

Puteți vizualiza sau descărca acest material informativ de la acest link:

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5710&WT.ria_ev=search&fbclid=IwAR2VxH_BWkx_9WhOhSaZgwtCzO6D6RqUmJ9_oNwokKhja5B_Ux0w-hQCHOU