Child rights in the EUToate statele membre ale UE sunt obligate de Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului (CRC) și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv articolul 24 privind drepturile copilului.

Convenția privind drepturile copilului sărbătorește cea de-a 30-a aniversare în 2019, în timp ce Carta marchează a zecea aniversare. Ambele obligă organismele UE și statele membre să mențină dreptul copilului la protecție și participare, deci copiii își pot exprima liber părerile – și că aceste opinii contează. În toate acțiunile destinate copiilor, interesul lor cel mai bun este considerația principală. FRA sprijină instituțiile UE și statele membre în respectarea acestor obligații. Aceasta include furnizarea de consultanță bazată pe dovezi și consolidarea capacității.

Această broșură crește conștientizarea cu privire la activitatea FRA privind drepturile copilului în Europa.

Puteți vizualiza sau descărca acest material informativ de la acest link:

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/ca254d57-0694-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search