Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-CurieAcţiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA) fac parte din pilonul „Excelenţă în ştiinţă” al Horizon 2020, programul cadru al UE pentru cercetare şi inovare şi care sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe abilitățile de inovare, în cadrul tuturor disciplinelor ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele carierei unui cercetător, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.

Obiectivul este de a consolida, cantitativ și calitativ potențialul uman în cercetare și tehnologie în Europa, având drept scop:

– sprijinirea cercetătorilor pentru a dezvolta noi abilități şi o gamă mai largă de competenţe;

– oferirea de condiții de muncă atractive pentru cercetători;

– anularea barierelor reale sau de percepţie între domeniul academic şi alte sectoare, precum afacerile;

– promovarea implicării industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală.

Grup ţintă:

Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării.

Detalii: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/200?fbclid=IwAR0V7qdQ4U00GCV5w_JpLvXBJfzR8ikawokW_X3tZ0Fli6b832Ni1kfDYD0