Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica de promovare a produselor agroalimentareComisia Europeană a lansat pe 8 mai 2020 o consultare publică privind politica UE de promovare a produselor agricole și alimentare. Consultarea se desfășoară în cadrul unei evaluări globale a politicii actuale și urmărește să înregistreze reacțiile cetățenilor și ale părților interesate cu privire la eficacitatea și relevanța măsurilor actuale, la coerența acestora cu acțiunile UE din alte domenii și cu privire la valoarea adăugată a implementării acestei politici la nivelul UE.

Obiectivul politicii UE de promovare a produselor agricole și alimentare Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedenteste stimularea competitivității și a consumului produselor provenind din UE, în interiorul și în afara Uniunii. Acțiunile de promovare contribuie la sensibilizarea consumatorilor cu privire la meritele produselor agricole și ale metodelor de producție din UE și sunt menite să facă cunoscute produsele cu indicații geograficeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent protejate și produsele bioCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent. Consultarea va fi deschisă timp de 18 săptămâni. 

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200508_promovarea_produselor_alimentare_ro