Miniștrii responsabili cu ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din UE au subliniat importanța dimensiunii sociale a planurilor de redresare în contextul coronavirusuluiComisia Europeană a creat un pod aerian umanitar al UE pentru transportul lucrătorilor umanitari și al materialelor de urgență necesare răspunsului la coronavirus în unele dintre zonele cel mai grav afectate din lume.

Cum funcționează podul aerian umanitar

  • În cadrul unui efort comun al Comisiei și al statelor membre, Comisia finanțează zborurile din statele membre către și dinspre destinațiile propuse. Atunci când este posibil, acestea sunt combinate cu zborurile de repatriere în curs, facilitând și rotația lucrătorilor umanitari.
  • De acest pod aerian umanitar poate beneficia personalul umanitar din cadrul administrațiilor naționale, al ONG-urilor sau al agențiilor ONU.
  • Comisia finanțează 100 % din costurile de transport, iar partenerii UE rămân responsabili cu achiziționarea materialelor umanitare.

Răspunsul UE pe plan mondial la coronavirus urmează o abordare de echipă, „Echipa Europa” (Team Europe). Acesta se bazează pe contribuții din partea tuturor instituțiilor UE și combină resurse mobilizate de statele membre ale UE și de instituțiile financiare, pentru a aborda consecințele pandemiei de coronavirus în domeniul umanitar și al sănătății, precum și alte consecințe ale acesteia.

Ca parte a solidarității sale de lungă durată față de persoanele aflate în dificultate din Republica Centrafricană, prin ajutoarele sale umanitare UE sprijină, în 2020, alte 15 noi proiecte, finanțarea totală ridicându-se la 15,2 milioane EUR. Această finanțare permite furnizarea de asistență vitală persoanelor celor mai vulnerabile. Din 2014, Republica Centrafricană a primit asistență umanitară în valoare de peste 770 de milioane EUR din partea UE și a statelor membre ale acesteia.

Pe lângă ajutoarele umanitare, UE a mobilizat peste 30 de milioane EUR pentru răspunsul la coronavirus prin diferitele sale instrumente, inclusiv prin Fondul fiduciar Bêkou. Aceste fonduri vor veni în întâmpinarea nevoilor imediate din Republica Centrafricană din sectoarele sănătății, apei și salubrizării și vor constitui o plată anticipată de sprijin bugetar pentru bugetul de stat.

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200508_pod_umanitar_aerian_ro