Stagii de pregătire la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)OHIM organizează stagii pentru tineri profesioniști și absolvenți de studii universitare pentru a le oferi o experiență de primă mână privind activitatea Uniunii Europene (UE) și șansa de a participa la administrarea proprietății intelectuale.

Durata stagiului este de 12 luni și 2 săptămâni. În fiecare an stagiile încep la 1 septembrie și se încheie la data de 15 octombrie.

Cursanții au dreptul la un grant lunar. Valoarea grantului va fi publicată anual pe website.

Stagiarul care încheie contractul mai devreme va trebui să ramburseze partea din grant care se referă la perioada în care nu a lucrat.

Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie:

– să fie cetăţeni ai statelor membre UE sau nemembre UE.

– să fi absolvit primul ciclu de studii superioare (studii de licență) și să fi obținut o diplomă sau un echivalent al acesteia înainte de începerea stagiului;

– să cunoască foarte bine una dintre cele cinci limbi oficiale ale OHIM (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă) la nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi; și este de preferat să cunoască bine o altă limbă oficială a UE.

Termen limită: 9 aprilie 2020, 24:00 CET.

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Sursa:

https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/123?fbclid=IwAR0wU7VwsrGm90QuFXlxpSFPH3EtME133xVSdf7RYLHn_peBwBxue92uK2E