EU și UEUniunea Europeană a fost clădită în timp. Ea este o lucrare aflată permanent „în curs de desfășurare“, iar în curând va veni rândul generației voastre să decidă ce este de făcut în continuare.

Dacă aveți între 14 și 18 ani și doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană, această publicație este pentru voi!

În cuprinsul acestei broșuri o să aflați informații despre cum a fost construită Uniunea Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru viața voastră cotidiană. Veți afla, de asemenea, despre numeroasele provocări cu care se confruntă UE în prezent și care vă vor contura și vouă viitorul.

Puteți vizualiza sau descărca acest material informativ de la acest link:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-ro

Această broșură este însoțită de un test online care reprezintă un mod distractiv de a recapitula câteva dintre temele prezentate: https://europa.eu/learning-corner/quiz_ro