Date limită proiecte – Aprilie 2020POC: Proiectele pentru finanțarea clusterelor 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea apelului de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare.

Apelul, cu un buget de 31,7 milioane euro, va finanța dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare, prin proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Perioada de implementare a unui proiect este de max. 36 luni, fără a depăși data de 30 decembrie 2023.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin sistemul electronic MySMIS2014, cu toate anexele cerute în ghidul solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://mfe.gov.ro/my-smis/.

Proiectele vor putea fi depuse până la data de 28 aprilie 2020.

Documente:

  • Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare
  • Ordinul nr. 163/2020 pentru modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare.

Sursa: http://mfe.gov.ro/poc-proiectele-pentru-finantarea-clusterelor-pot-fi-depuse-in-perioada-29-ianuarie-28-aprilie/