O viață bună, în limitele planetei noastreÎncă de la mijlocul anilor 1970, politica UE privind mediul a fost orientată prin programe de acțiune care au definit obiectivele prioritare de atins într-un anumit număr de ani. Programul actual, al șaptelea de acest tip, a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene în noiembrie 2013 și vizează perioada de până în 2020. Prin acest program de acțiune pentru mediu (PAM), UE a consimțit să depună eforturi mai mari pentru a proteja capitalul nostru natural, a stimula creșterea și inovarea caracterizate printr-o utilizare eficientă a resurselor și prin emisii reduse de carbon și a proteja sănătatea și bunăstarea oamenilor – respectând limitele naturale ale planetei. Este o strategie comună, menită să orienteze acțiunile viitoare ale instituțiilor UE și ale statelor membre, care sunt responsabile împreună de implementarea strategiei și de atingerea obiectivelor prioritare ale acesteia. Orientarea programului se bazează pe o viziune pe termen lung:

În 2050 vom trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul sănătos vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, biodiversitatea este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să sporească rezistența societății noastre. Creșterea noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost multă vreme decuplată de utilizarea resurselor, stabilind ritmul unei societăți globale sigure și durabile.

Puteți vizualiza și descărca acest material informativ de la acest link:

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/ro.pdf