Bursă Oracle E-Accessibility pentru studenți cu dizabilitățiBursa se adresează studenților cu dizabilități care sunt în prezent înscriși într-un program de învățământ universitar în domeniile informatică, inginerie calculatoare, experiență de utilizator sau domenii conexe, la o universitate din UE în anul universitar 2019-2020. Aceasta include studenții din ciclurile licență, master și doctorat.

Pentru anul universitar 2019-2020, valoarea bursei EDF – Oracle e-Accessibility este de 6.500 de euro.

Bursa va fi acordată în principal pe baza unui proiect sau a unei teze în care sunt luate în considerare nevoile persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește accesibilitatea la TIC (e-Accessibility) și/sau o soluție inovatoare pentru îmbunătățirea accesului acestora.

Proiectul trebuie să fie o componentă integrantă a programului educațional urmat de student, de ex. lucrare de final de an sau parte a disertației de master sau a tezei de doctorat.

Proiectul poate fi în derulare sau poate fi o propunere.

Solicitanții eligibili trebuie:

– să fie studenți cu dizabilități în domeniile informatică, inginerie computere, experiență utilizator sau într-un domeniu conex;

– să fie cetățeni ai Uniunii Europene (UE), rezidenți în UE la termenul limită de depunere a candidaturilor;

– să fiți înscriși la o universitate din UE în anul universitar 2019-2020, inclusiv universități online cu sediul în UE;

– să aibă o evidență academică solidă;

– să aibă o dizabilitate (a se vedea FAQ pentru definirea dizabilității),

– nu au beneficiat de bursă în trecut.

Termen limită pentru trimiterea candidaturii: 6 martie 2020 (23:59 CET).

Mai multe informații aici.

Sursa: https://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/245