Date limită depunere proiecte – Martie 2020Active Citizens Fund – Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 1

Obiectivul apelului este de a creşte nivelul educației civice și de drepturile omului și de a acorda sprijin cetăţenilor în exercitarea drepturilor lor.

Beneficiari:

 • ONG
 • Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București,
 • Fundația Națională pentru Tineret,
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică,
 • Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu Parteneri de proiect. Partenerii de proiect vor împărtăși aceleaşi valori şi obiective economice sau sociale cu ale Solicitantului, care vor fi realizat prin implementarea proiectului.

Partenerii vor fi implicați activ și vor contribui în mod efectiv la implementarea proiectului.

Următoarele entități legal constituite sunt eligibile pentru a fi parteneri de proiect:

 • Organizații neguvernamentale,
 • Entități publice (cum ar fi autoritățile publice locale și centrale, instituții/ agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unități administrative teritoriale, universități etc.), precum și
 • Entități private (comerciale sau non-comerciale), înființate ca persoane juridice fie în:

– România State Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein),

– State Beneficiare (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia şi Slovenia) şi/sau

– Țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România (Moldova, Ucraina şi Serbia), orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Doar următoarele entități sunt eligibile să primească finanțare ca Parteneri de proiect în cadrul Programului:

 • ONG-uri care îndeplinesc cerințele de eligibilitate stabilite pentru Solicitanți în secțiunea 4.2. a) – j) și nu se află în situațiile specificate la secțiunea 4.3 a) -e);
 • Organizații internaționale, organisme sau agenții ale acestora;
 • Entităţi publice.

Este posibil ca alte tipuri de parteneri să nu aibă acces la finanţare, dar pot contribui la activitățile și/ sau la cofinanțarea necesară pentru proiect.

Activități eligibile

 • Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor civice și drepturilor omului (în afara sistemului formal),
 • Sprijinirea iniţativelor de media literacy,
 • Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine educația civică și cea pentru drepturilor omului,
 • Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice,
 • Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc.).

Termen limită: 11 martie 2020

Ghidul solicitantului: https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-2.pdf

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/

Mai multe informații: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/262/active-citizens-fund-apelul-2-educatie-si-implicare-civica-runda-1